Nadolig Llawen! (Merry Christmas!)

posted by

It’s been an incredibly busy year for me (as evidenced by my lack of blog posts lately!) but I wanted to take a moment and share with you my…

Letter to Santa

Actually, this is a completely fictional letter I wrote as a homework assignment for my Welsh class. I thought you’d all enjoy it. Welsh is first, English translation is second.

Annwyl Siôn Corn,

Shw mai! Gawsoch chi flwyddyn dda? Roeddwn i’n brysur iawn eleni. Dw i’n siwr eich bod chi’n brysur hefyd.

Mae mam yn dweud fy mod i wedi bod yn ddrwg y flwyddyn cyfan. Cofiwch chi, os gwelwch chi’n dda, mae fy mam yn hoffi gorliwio, felly ddylech chi ddim gwrando ar hi.

Roedd y ffrwydriad yn y dosbarth cemeg yn ddamwain, dw i’n addo. A gwyddoch chi a arluniwn i ddim mwstas ar lun Mrs. Davies! Mi gefais y bai ar gam!

Sibrydion, popeth.

Felly os gwelwch chi’n dda ymwelwch chi a dod a bopeth ar yr rhestr cysylltiedig i mi. Dim ond dair tudalen ydy hi.

Nadolig llawen, annwyl Siôn Corn. Dw i’n gobeithio’ch gweld chi cyn bo hir.

Yn gywir,

Meredith

And in English:

Dear Santa Claus,

Hello! Did you have a good year? I was very busy this year. I’m sure you are busy, too.

Mom says I was naughty all year. Please remember, my mom likes to exaggerate, so you should not listen to her.

The explosion in chemistry class was an accident, I promise. And you know I would not draw a mustache on Mrs. Davies’ picture! I was framed!

Rumors, everything.

So please bring me everything on the attached list. It’s only three pages.

Merry Christmas, dear Santa. I hope to see you soon.

Yours sincerely,

Meredith

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, pawb! Merry Christmas and Happy New Year, everyone!

Be a Wildchild--we're fun! Follow me on all the socials:

FacebooktwitterpinterestyoutubeinstagramFacebooktwitterpinterestyoutubeinstagram

Like this? Share the love, please!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinteresttumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinteresttumblrmail
Hide Comments

Comments are closed.